Normal_zorg_studie_leerling_verpleging_verpleegkundige_student

In het kader van de 'Aanpak verspilling in de zorg' is de registratielast van verpleegkundigen en verzorgenden door een werkgroep in kaart gebracht. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van praktische voorbeelden en aanbevelingen om deze registratielasten terug te dringen. De resultaten van de inventarisatie zijn vorige week in een rapport overhandigd aan staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid). Dat meldt de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

In de werkgroep zijn verschillende partijen vertegenwoordigd, waaronder Vilans, FNV, Nu’91, CNV en V&VN. Volgens de werkgroep zijn er al veel initiatieven ontwikkeld om de zorg efficiënter in te richten zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Wat nog ontbreekt is een plek waar al deze initiatieven samenkomen en voor alle organisaties in de langdurige zorg helder en toepasbaar op een rij worden gezet.

De werkgroep pleit voor een landelijke afstemming tussen alle betrokkenen, waaronder ook de Inspectie en de zorgverzekeraars, waarin wordt bepaald welke registraties noodzakelijk worden geacht. Wanneer dat gebeurd is kunnen er concrete handleidingen worden samengesteld over het doelmatig inrichten van registratieprocessen.

© Nationale Zorggids