Normal_normal_copyright_stockfreeimages_dokter_huisarts

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een verzoek gedaan aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om duidelijke spelregels in te stellen voor de contractering van huisartsenzorg door de zorgverzekeraars. De huisartsen hopen dat hiermee een einde zal komen aan de ongelijke onderhandelingspositie tussen huisartsen en zorgverzekeraars. Dat meldt de LHV.

Uit een recente peiling van de huisartsenvereniging blijkt dat huisartsen zeer ontevreden zijn over het 'tekenen bij het kruisje', zoals de gang van zaken rond het contracteren wordt omschreven. Onder de huisartsen heerst onvrede over de marktmacht van zorgverzekeraars. Om de inbreng van huisartsen in de onderhandelingen met zorgverzekeraars te kunnen garanderen zijn er duidelijkere spelregels nodig, zo stelt de LHV.

Volgens driekwart van de huisartsen die contact heeft gezocht met de zorgverzekeraar over het contract voor 2015, kwam er geen echt gesprek tot stand over de zorg die de huisarts zijn patiënten wil bieden. Bovendien is het voor 92 procent van de respondenten geen optie om het contract niet te tekenen. Ook niet als men het er inhoudelijk niet mee eens is. Huisartsen ervaren de eenzijdigheid waarmee verzekeraars het contract dicteren als frustrerend en oneerlijk. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als het opleggen van bepalingen en vergoedingen waarmee de continuïteit van zorg in het geding is, koppelverkoop wordt toegepast en er moet worden getekend voordat er volledig zicht is op alle details van het contract. Aan de LHV-peiling deden 1750 huisartsen mee.

De uitkomsten van de peiling zijn doorgestuurd naar de zorgverzekeraars. In de komende tijd zal er overleg plaatsvinden tussen huisartsen, zorgverzekeraars en de NZa over het verbeteren van de onderhandelingspositie van huisartsen.

© Nationale Zorggids