Logo_invoorzorg

Op maandag 9 maart vindt het tweede Congres Invoering Wet langdurige zorg (Wlz) plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Het plenaire programma en het workshopaanbod is beschikbaar op de congrespagina op de website van In voor zorg. Tijdens het eerste Wlz-congres op 8 december 2014 in Den Haag bleek al dat de behoefte aan informatie over de implementatie van de Wlz groot is: ruim 1100 bezoekers kwamen hierop af. Dat meldt In voor zorg.

Tijdens dit congres geven medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en anderen informatie over de veranderingen in beleid en regelgeving rondom intensieve zorg vanuit de Wlz. De volgende zaken komen aan bod:

  • Welke leveringsvormen zijn er?
  • Hoe is de toegang geregeld?
  • Hoe wordt verantwoording afgelegd over geregelde zorg?
  • Welke afbakening en samenhang is er (voorzien) met de andere vormen van langdurige zorg in de Wmo 2015, Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet?
  • Welke hulp en ondersteuning wordt er aangeboden voor zorgaanbieders bij de implementatie van alle veranderingen ten gevolge van de Hervorming langdurige zorg?

In drie workshoprondes is er keuze uit 36 workshops waarin ruimte is voor vragen over onderwerpen als het persoonsgebonden budget (pgb) in de Wlz, de uitvoering van het trekkingsrecht pbg, kwaliteitskader Wlz, indicatiestellingen andere relevante onderwerpen.

Het congres Invoering Wet Langdurige zorg 2015 is kosteloos toegankelijk voor cliëntenorganisaties, zorgaanbieders in de langdurige zorg, zorgkantoren en zorgverzekeraars, ICT-leveranciers en overige medewerkers uit de doelgroep. Het congres vindt plaats op maandag 9 maart 2015 in het Beatrix Theater (Jaarbeurs) in Utrecht van 9.00 uur tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden via In voor zorg: tel. 030 789 2510 of e-mail: info@invoorzorg.nl.

© Nationale Zorggids