Normal_hersenen

In vier pilotregio's (Haaglanden, Midden-Brabant, Groningen/Drenthe en Overijssel) wordt sinds 5 februari de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in de praktijk getest. In de zorgstandaard is vastgelegd welke behandeling en begeleiding wenselijk is voor de jaarlijks ongeveer 85.000 patiënten die hersenletsel oplopen door bijvoorbeeld een ongeval of klap tegen het hoofd. Dat meldt de Hersenstichting.

Op 5 februari vond in Utrecht de startbijeenkomst plaats van de vier zorgregio’s die aan de slag gaan om de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in de praktijk uit te testen. De implementatie van de Zorgstandaard verloopt volgens een stappenplan. Naast de vier genoemde zorgregio’s zal de Hersenstichting aan nog vier andere zorgregio’s een stimuleringssubsidie toekennen om een kleiner project uit te werken.

De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel moet ertoe leiden dat de ketenzorg aan patiënten met hersenletsel beter geregeld is. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de patiënten de zorg vaak ervaren als een doolhof, omdat er veel verschillende zorgverleners en organisaties betrokken zijn bij de zorg. Een patiënt met hersenletsel kan te maken krijgen met een neuroloog, revalidatiearts, huisarts, fysiotherapeut, psychotherapeut of wijkverpleegkundige.

© Nationale Zorggids