Normal_streng-geheim
Zonder dat patiënten het weten, hebben zorgverzekeraars regelmatig inzicht in gevoelige medische informatie. De zorgverzekeraars werken momenteel met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Deze gedragscode is door de Rechtbank van Amsterdam afgekeurd. Met name de privacy van mensen die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt geschonden. Dit meldt Avro Tros Radar in haar uitzending van maandag. 
 
Op maandag werd bekend dat honderden psychiaters en psychotherapeuten  weigeren om nog met zorgverzekeraars te werken. Eén van de redenen hiervoor is dat de verzekeraar aan het gedeclareerde tarief van een behandeling kan zien welke behandeling een patiënt gehad heeft. Ondanks het feit dat ggz-patiënten dus hun gegevens beschermen door middel van een privacyverklaring wordt hun privacy alsnog geschonden. 
 
Wanneer zorgverzekeraars een materiële controle uitvoeren, mogen zij, wettelijk gezien, gegevens van patiënten opvragen bij een arts. De zorgverzekeraar moet dan echter vermoeden dat er sprake is van fraude. Volgens het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) vragen verzekeraars echter steeds vaker om een behandelplan en de verwijsbrief van de huisarts. Psychiaters in instellingen krijgen ook meer informatie-verzoeken van zorgverzekeraars. 
 
De vraag is, zo vindt Stichting KDVP die zich hard maakt voor geestelijke zorg zonder diagnosebehandelingcombinaties (DBC), of kostenreductie en fraudebestrijding zwaarder wegen dan de privacy van de patiënt. Stichting KDVP is het dan ook niet eens met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, die momenteel door zorgverzekeraars aangehouden wordt. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft deze gedragscode goedgekeurd. De Rechtbank van Amsterdam vindt de gedragscode echter in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De rechter oordeelde dat de gedragscode aangepast moet worden. Dat is echter nog niet gebeurd en daardoor werken de zorgverzekeraars momenteel nog steeds met deze afkeurde gedragscode. En dit heeft gevolgen, zo vertelt directeur Sjaak Haakman van Solutions Center in Radar. Hij heeft bijvoorbeeld een cliënt gehad die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kon afsluiten vanwege zijn medische dossier. 
 
Klik hier om de aflevering van Avro Tros Radar te zien. 
 
 © Nationale Zorggids