Logo_vgn_vereniging_gehandicaptenzorg_nederland_logo

Door het beëindigen van tijdelijke contracten van vooral jonge professionals is de gemiddelde leeftijd van de werknemers in de gehandicaptenzorg met bijna één jaar gestegen tot 44,6 jaar. Nu al is 13 procent van de medewerkers boven de 55 jaar. Er vindt in 2015, 2016 en 2017 nog een grote uitstroom plaats van jong, goed opgeleid personeel. Dat meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). 

De vereniging, die opkomt voor de belangen van aanbieders in de gehandicaptenzorg, noemt deze ontwikkeling ‘zorgelijk’. De vraagt op de arbeidsmarkt is daarnaast beperkt, waardoor het baanperspectief van jonge professionals zeer slecht is. Door de uitstroom van de jongeren zal de gemiddelde leeftijd nog verder toenemen. Aangezien 13 procent van de medewerkers boven de 55 jaar is, zal dat over enkele jaren leiden tot een grote pensioengolf.

Volgens de VGN is het van belang dat de jonge professionals behouden blijven voor de gehandicaptensector. Zij stellen daarom voor om de boete op vroegpensioen tijdelijk buiten werking te stellen, zodat de jonge professionals behouden blijven door middel van de opengevallen plekken in te vullen die de ouderen achterlaten. Daarnaast wordt een grote pensioengolf over enkele jaren voorkomen.

De VGN heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de problematiek. Het CDA stelde al schriftelijke vragen aan de Tweede Kamer. Minister Asscher deelt de zorgen, maar verwijst naar de vakbonden en werkgevers voor de oplossing van het probleem.

© Nationale Zorggids