Logo_logo-acm-nl
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil de toetreding van merkloze geneesmiddel op de Nederlandse geneesmiddelmarkt bevorderen. Fabrikanten van merkgeneesmiddelen, zo concludeert de autoriteit, proberen wereldwijd de toetreding van goedkopere merkloze geneesmiddelen soms tegen te werken. Betaalbare geneesmiddelen zijn belangrijk voor het in de hand houden van zorgkosten. Dit meldt de ACM. 
 
Merkfabrikanten proberen op verschillende manieren hun producten aan de man te brengen. Via een octrooi kan een fabrikant de kosten die in het uitvinden van het geneesmiddel zijn gestoken terugverdienen. Het gebeurt echter dat merkfabrikanten een octrooi op een geneesmiddel verlengen terwijl er maar marginale verbeteringen uit zijn gevoerd. Op die manier stellen ze de markt veilig. Daarnaast zijn er fabrikanten die hun concurrenten betalen om te wachten met het op de markt brengen van goedkopere merkloze varianten van hun product. Een andere strategie is het beïnvloeden van artsen en specialisten. 
 
Volgens de ACM bieden sommige merkmedicijnfabrikanten hun geneesmiddelen met zeer hoge kortingen aan aan ziekenhuizen. De patiënten krijgen de medicijnen dan goedkoop in het ziekenhuis, maar eenmaal thuis moeten ze een veelvoud van de prijs voor het medicijn betalen. Patiënten zijn echter geneigd om thuis hetzelfde geneesmiddel te blijven gebruiken als ze in het ziekenhuis kregen. Via dit soort strategieën verhoogt de merktmedicijnfabrikant zijn winst, maar dit gaat ten koste van goedkopere, maar kwalitatief net zo goede, merkloze geneesmiddelen.
 
De ACM wil de concurrentie van de geneesmiddelenmarkt bevorderen. Merkfabrikanten kunnen soms via de mededingingswet aangepakt worden. De autoriteit denkt daarnaast dat ook huisartsen en specialisten vaker goedkopere merkloze medicijnen voor kunnen schrijven. Ook zouden meer merkloze medicijnen als standaard opgenomen kunnen worden in het basispakket van de zorgverzekering.
 
© Nationale Zorggids