Logo_download__1_
De Gelderse zorgaanbieder Vérian blijft ondanks protesten van medewerkers vasthouden aan een loonsverlaging van 25%. In een nieuw voorstel wil de werkgever het loon de komende maanden stapsgewijs verlagen. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst van FNV-leden werd duidelijk dat de thuiszorgmedewerkers niet akkoord gaan met dit plan. FNV-onderhandelaar Marian Beldsnijder: ‘Er staat geen werkgarantie tegenover. Werknemers lopen daardoor veel risico’s. Bovendien laat de uitspraak van de rechter in de zaak tegen V&D laat zien dat de werkgever het loon niet zomaar mag verlagen.’ Dit meldt FNV Zorg & Welzijn. 
 
De directie van Vérian wil het salaris van de thuiszorgmedewerker terugbrengen van gemiddeld 12,50 euro per uur naar 10 euro per uur. De zorgverleners lopen daardoor honderden euro’s per maand mis en kunnen dan vaak niet meer rondkomen. De afgelopen drie maanden hebben zij gesteund door de vakbond actie gevoerd en bezwaar aangetekend tegen het besluit. De directie stelde daarop dat de werkgelegenheid voor alle medewerkers in het geding komt als de bezwaren niet werden ingetrokken. De thuiszorgmedewerkers vrezen echter dat - ook al gaan zij akkoord met de verlaging - zij alsnog ontslagen worden, omdat Vérian geen werkgarantie wil geven. Dit zou betekenen dat werknemers een lagere ww-uitkering ontvangen.
 
Vérian geeft aan dat de financiële positie van het bedrijf de reden is voor de drastische loonmaatregel. FNV Zorg & Welzijn heeft Vérian verzocht inzicht te geven in de cijfers, maar tot nu toe heeft Vérian nog geen duidelijk beeld kunnen geven. Thuiszorgmedewerkers voeren samen zaterdag 28 februari opnieuw actie tegen de loonsverlaging. De actie begint om 14.00 uur op het Koningsplein in Nijmegen. 
 
© Nationale Zorggids