Normal_samenwerken_hand_schudden

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Knooppunt Ketenzorg hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. De overeenkomkst heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en zorgprofessionals uit het LUMC te ondersteunen en stimuleren. Het Knooppunt Ketenzorg wil patiënten de juiste zorg op de juiste plek aanbieden. Het LUMC ook. Dit meldt het LUMC. 

Op 23 februari tekenden Henk Gerla, lid Raad van Bestuur LUMC en Gelf Jan Wieringa, voorzitter dagelijks bestuur Knooppunt Ketenzorg, daarom een overeenkomst. Deze heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsen en zorgprofessionals uit het LUMC te ondersteunen en stimuleren. Het is de eerste samenwerkingsovereenkomst tussen Knooppunt Ketenzorg en een ziekenhuis.
 
De basis voor deze samenwerking is in 2006 gelegd bij het maken van ketenzorgafspraken tussen de huisartsen en specialistenvoor de chronische ziekte diabetes type 2. De bestaande samenwerking is inmiddels in de eerste lijn verbreed met afspraken na  ar andere disciplines, zoals COPD en Cardiovasculair Risicomanagement.    
 
© Nationale Zorggids