Normal_mantelzorg

Het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Volksgezondheid starten in mei een voorlichtingscampagne om de nieuwe verlofregelingen en arbeidstijden voor werkende mantelzorgers onder de aandacht te brengen. Het kabinet hoopt met de nieuwe regelingen dat mantelzorgers hun werk en hun zorg beter kunnen combineren. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer, meldt de NOS.

Door de nieuwe regelingen is het mogelijk dat werkenden kortdurend en langdurend zorgverlof kunnen opgenomen voor huisgenoten, tweedegraads familieleden en voor anderen in de sociale omgeving. Dit was eerst alleen mogelijk voor partner, kind of een ouder. Daarnaast is het per 1 juli mogelijk om langdurig verlof op te nemen voor iemand die hulp nodig heeft. Vooralsnog kan dat alleen bij een levensbedreigende ziekte.

Uit een onlangs verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat werknemers zich vaker zich melden als zij naast hun werk ook nog de zorg van iemand op zich nemen. Mensen die al langer dan twee jaar zorg verlenen, hebben zelf vaker te maken met gezondheidsproblemen. 

© Nationale Zorggids