Normal_pil_medicijnen

(Novum) - Patiënten moeten niet gebruikte medicijnen terugbrengen naar de apotheek. Artsen moeten minder of op een andere manier medicijnen voorschrijven. Fabrikanten moeten laten weten wat de milieueffecten van hun geneesmiddelen zijn.

Deze aanbevelingen komen woensdag aan bod tijdens een internationaal symposium in Brussel van onderzoeksinstituten en waterschappen om de schadelijke effecten van geneesmiddelen op het milieu en drinkwater terug te dringen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is hier ook bij betrokken en diverse ministeries, zoals Volksgezondheid, nemen de aanbevelingen over.

Medicijnresten komen via de riolering in het grondwater en oppervlaktewater terecht.