Normal_meldpunt_help_me_ggz2352

Het is onbegrijpelijk dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) er voor pleit dat GGZ-instellingen elkaar onderling gaan toetsen, zo vindt het Landelijke Platform GGz (LPGGz). In het rapport over separaties in GGZ-instellingen dat gisteren verscheen vraagt de IGZ zich af of instellingen wel hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende gemotiveerd zijn. Dit houdt in, zo meldt het LPGGz, dat een terugtrekkende rol van de inspectie niet op zijn plaats is. 

De cliënten- en familiekoepel voor mensen in de geestelijke gezondheidszorg vindt dat de rol van de inspectie hard nodig blijft bij het terugdringen van separaties in de GGZ. Volgens het LPGGz blijkt uit het rapport van de IGZ dat een harde toetsing nodig is voor wat betreft het omlaag brengen van het aantal separaties. Ongeveer 30 procent van de instellingen voldoet namelijk niet aan de norm, zo staat in het rapport, terwijl 10 procent van de instellingen ruim vier bezoeken van de inspectie nodig had om orde op zaken te stellen. De inspectie pleit er echter voor om instellingen voortaan zelf onderling te laten toetsen. 
 
Het LPGGz vindt dit onbegrijpelijk en stelt dat zij er bij minister Schippers (Volksgezondheid) op aan zal dringen dat de Inspectie jaarlijks blijft toetsen. Dit is onder meer omdat in 2013 afgesproken is dat alle separeercellen gesloten moesten worden. Er is momenteel echter nog steeds geen definitieve datum bekend waarop de veldpartijen de cellen gesloten moeten hebben. Ondertussen worden jaarlijks nog 10.000 patiënten in separatie gezet. Het LPGGz wil dat dit stopt. Zij roept de minister dan ook op om dwingender veldafspraken te maken. 
 
© Nationale Zorggids