Normal_nieren34534

Om de voorlichting aan iedere potentiële nierdonor te verbeteren en de verschillen hierin tussen de Nederlandse transplantatiecentra te minimaliseren start een landelijke werkgroep van transplantatiechirurgen, nefrologen en urologen onderzoek naar de voorlichting rond nierdonatie bij leven. Het doel van het onderzoek is om een standaard voorlichting over nierdonatie te maken. Dit meldt de Nierstichting. 

Niertransplantatie is vaak de best mogelijke behandeling voor mensen met nierfalen. Er is echter een groot tekort aan postmortale donornieren. Daarom zijn transplantaties met een nier van een levende donor van belang. Nieren van levende donoren gaan door hun betere conditie bovendien dubbel zo lang mee als nieren van een overleden donor.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat inhoud en omvang van de informatie die potentiële nierdonoren krijgen varieert per centrum. Daarnaast zijn bij ieder transplantatiecentrum verschillende  professionals betrokken in het voorlichtingstraject en verschilt per centrum welke behandelaars welke informatie geven. Ook geeft een deel van de levende donoren na het afstaan van hun nier aan, dat ze niet goed genoeg waren voorbereid op de operatie en de herstelperiode. En blijken donoren de informatie die ze krijgen niet allemaal te onthouden. 

“Als gezamenlijke professionals willen wij er alles aan doen om de voorlichting voor donoren verder te optimaliseren. Het PRINCE (PRocess of INformed Consent Evaluation in Live Kidney Donors) onderzoek moet nog duidelijker boven tafel halen waar de voorlichtingsprocedure en de wijze van informatieverstrekking kunnen verbeteren,” zegt Dr. Frank Dor hoofdonderzoeker en transplantatiechirurg in het Erasmus MC, de instantie die het onderzoek leidt.

© Nationale Zorggids