Normal_normal_pesten23423

Veel bedrijven zouden het probleem van pesten op de werkvloer onderschatten. Volgens het onderzoeksinstituur TNO wordt 7,8 procent van de werknemers door collega's gepest. Dit leidt tot vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Sectoren met veel flexibele contracten of stagiairs zouden meer risico lopen op pesten. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Werkgevers zouden denken dat zoiets kinderachtigs niet bij hen voorkomt, vinden dat collega's 'maar tegen een geintje moeten kunnen' of grijpen verkeerd in. Volgens Mary Vos van arbodienst Zorg van de Zaak hebben veel bedrijven wel protocollen, maar blijft de uitvoering vaak in gebreke. Als voorbeeld noemt Vos dat wanneer de vertrouwenspersoon van het bedrijf het personeel eens een voorlichting wil geven, de werkgever zegt dat dit niet nodig is, want “hier wordt niet gepest”.
 
Volgens Laura Willemse, voorzitter van de stichting Pesten op de Werkvloer, moeten werkgevers er alles aan doen om het personeel gemotiveerd te houden en een teamgevoel te geven. Bedrijven met een sterke hiërarchie en zwakke communicatie tussen afdelingen, lopen volgens Willemse meer kans op pesten. Datzelfde geldt voor overheidsbedrijven. Ook sectoren met veel flexibele contracten of stagiairs, zoals de horeca, zorg en de bouw, lopen meer risico, zegt Vos. “Mensen die toch weer weggaan, kun je makkelijker uitschelden of rotklusjes geven.”
 
Psycholoog en pest-specialist Bob van der Meer heeft berekend dat een pestgeval een bedrijf jaarlijks 45.000 euro kost. Van der Meer constateert dat wanneer er gepest wordt op de werkvloer, de werkgever de dader of het slachtoffer overplaatst of ontslaat. “Maar dat alleen helpt niet. Als het slachtoffer vertrekt, zoekt het team een nieuw slachtoffer. En als de dader weggaat, staat er een nieuwe dader op. Je moet de hele afdeling aanspreken en verantwoordelijk maken”, aldus Van der Meer.
 
© Nationale Zorggids