Normal_mantelzorg

Mantelzorgers vinden hun taak zwaarder geworden ten opzichte van een jaar geleden. Zij ervaren het beleid van Den Haag niet als steun in de rug. Dat blijkt uit een enquête van PGGM&CO, de ledenorganisatie van pensioenuitvoerder PGGM, meldt Trouw. 

De verantwoordelijkheid van langdurige zorg is sinds het begin van dit jaar verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Om ervoor te zorgen dat hulpbehoevenden langer thuis kunnen wonen, wordt er vaker een beroep gedaan op familie en vrienden. Door de decentralisatie ervaren meer mantelzorgers hun taak als lastig. Voor hen is het steeds lastiger om de zorgtaken in te passen in hun dagelijks leven. In twee jaar tijd is de groep die de mantelzorg als een belasting ervaart, gestegen van 19 naar 27 procent.

Hoewel het Rijk de zorgtaken heeft overgedragen, speelt het nog steeds een belangrijke rol. "We denken misschien dat Den Haag niet meer aan zet is, maar de politici daar kunnen zorgen voor een zachte landing”, zegt Frido Kranen van PGGM&CO. “Er wordt bezuinigd op zorg, er gaat meer van het publieke naar het private domein, maar daarmee verdwijnt de zorg niet. Hoe kan je de mensen die mantelzorger zijn meer bijstaan? Daar gaat het om."

Drie op de vier mantelzorgers verwachten dat hun werk alleen maar zwaarder wordt in de toekomst. PGGM&CO ziet zichzelf als spreekbuis voor deze groep. Kranen: “We hebben een apart netwerk voor mantelzorgers. Namens hen kunnen we onze stem verheffen.”

© Nationale Zorggids