Normal_normal_eenzaam_depressie_ggz_pychiatrie
Zedendelinquenten die hun straf hebben uitgezeten en in een sociaal isolement leven hebben een hoger risico op recidive. Toepassing van het in Canada ontwikkelde Circles of Support and Accountability (CoSA) verkleint het risico op recidive en draagt bij aan een succesvolle re-integratie van zedendelinquenten. In CoSA ondersteunt een groep vrijwilligers een veroordeelde zedendelinquent bij de terugkeer naar de samenleving. Zij worden begeleid door professionals van Reclassering Nederland. Dit meldt Tilburg University.
In een exploratief en kwalitatief onderzoek, maar ook uit recidive-onderzoek met een lange follow-up, kwam naar voren dat CoSA (in het Nederlands: Cirkels voor Ondersteuning en Aanspreekbaarheid) een aanvulling is op daderbehandeling en zedendelinquenten vooral ondersteunt bij het verbeteren van algemene vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle re-integratie, zoals probleemoplossend vermogen, sociale vaardigheden en zelfsturing. Een goed functioneren van de cirkel is daarbij cruciaal.
 
Onderzoeker Mechtild Höing onderzocht de te verwachten en de ervaren effecten op vrijwilligers. Ze concludeert dat CoSA-vrijwilligers met de juiste screening en training veilig ingezet kunnen worden. Zij halen veel voldoening uit hun werk en vinden veel steun bij medevrijwilligers.
 
© Nationale Zorggids