Normal_moeder_kind_baby3454

Het aantal vrouwen dat een postpartum depressie krijgt kan met 22 procent teruggebracht worden door betere herkenning en preventie. Dit stelt het Trimbos Instituut. Het instituut is bezig met de ontwikkeling van een e-learning over het signaleren van een postnatale depressie. Zij is op zoek naar verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die mee willen helpen. Dit meldt het Trimbos Instituut. 

De online cursus heeft tot doel om professionals te helpen om eerder postpartum depressies te herkennen. Tijdens de cursus leert de deelnemer om depressieve klachten bij zwangere vrouwen en pas bevallen moeders te herkennen. Ook biedt de cursus handvaten voor het voorkomen van een postnatale depressie en het bespreekbaar maken van de depressie. 
 
Het Trimbos Instituut zoekt verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die hun verhalen uit de praktijk met hen willen delen. De cursus behandelt drie casussen. Om deze casussen een realistische invulling te geven, wil het Trimbos Instituut herkenbare, waargebeurde verhalen gebruiken, losgekoppeld van persoonlijke informatie over cliënten. 
 
Medewerkers die mee willen helpen bij de ontwikkeling van de online cursus kunnen zich aanmelden via signalerenppd@trimbos.nl. Deelname houdt in dat u aanwezig bent bij een bijeenkomst op maandag 2 november. De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur op het Trimbos Instituut te Utrecht. Voor deelname ontvangt u 50 euro plus een vergoeding van uw reiskosten.
 
© Nationale Zorggids