Normal_zorg-en-welzijn-logo-pensioenfonds

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verkoopt de komende jaren haar belangen in bedrijven met een relatief hoge CO2-uitstoot. Daarmee kiest het pensioenfonds voor het verkleinen van de (klimaat)risico’s in de beleggingsportefeuille. De totale CO2-voetafdruk van de PFZW-beleggingen zal in 2020 met de helft zijn afgenomen. 

PFZW ziet het verschuiven van pensioenkapitaal naar bedrijven die op CO2-gebied voorop lopen als een keuze voor ondernemingen die het best in staat zijn in te spelen op een duurzame toekomst. Op deze wijze wordt het pensioenkapitaal van de deelnemers beschermd. Immers: bedrijven die een grotere belasting zijn voor het milieu dan hun concurrenten, zullen op termijn een slechte belegging blijken. Als gevolg van deze aanpak zullen steenkoolbedrijven in 2020 voor een groot deel uit de beleggingsportefeuille zijn verwijderd. In dat jaar zal het belegd vermogen in ondernemingen met voorraden fossiele energie met dertig procent zijn gedaald. Het fonds wil daarnaast een schadelijk bijproduct van de beleggingen (CO2) inruilen voor een gewenst bijproduct: milieuwinst. Hiermee brengt PFZW een belangrijke wens van de deelnemers tot uitdrukking: hun pensioenkapitaal moet bijdragen aan een leefbare wereld, waar het goed toeven is voor komende generaties. 
 
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim 2,5 miljoen
(oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. 
 
© Nationale Zorggids