Normal_fnv

FNV Zorg & Welzijn vindt dat medisch specialisten en bestuurders van ziekenhuizen in loondienst moeten zijn en daarmee onder een cao vallen. De bond reageert hiermee op een brief van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Dat meldt de FNV. 

In de brief wordt gevraagd om een uitzonderingspositie voor de salarissen van bestuurders van ziekenhuizen bij de invoering van de Wet Normering Topinkomens 2 (WNT-2). Het salaris van topbestuurders wordt daardoor verlaagd van 130 procent naar 100 procent  van een ministerssalaris. “De NVZ zet de wereld op zijn kop”, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “De WNT is juist ingevoerd om excessieve beloningen en ontslagvergoedingen in de (semi)publieke sector tegen te gaan.”

De NVZ geeft aan dat medisch specialisten niet bereid zijn om zitting te nemen in het bestuur van ziekenhuizen omdat ze daarvoor teveel salaris zouden moeten inleveren. Om die reden vraagt de NVZ om een uitzonderingspositie. Merlijn: “Op deze manier bepalen de medisch specialisten de norm van de bestuurderssalarissen, dat is de omgekeerde wereld. We moeten met zijn allen de zorg betaalbaar houden, daar moeten ook medisch specialisten en andere bestuursleden aan bijdragen. Waarom zouden ze meer moeten verdienen dan de minister die eindverantwoordelijk is voor de hele zorg? Medisch specialisten en bestuurders moeten, net als al het andere ziekenhuispersoneel gewoon in loondienst komen.”

©Nationale Zorggids