Normal_zorgpersoneel_verpleging_5345

De numerus fixus voor de meeste hbo-v opleiding blijft van kracht in 2016. Enkele jaren geleden is deze ingesteld in verband met een groot tekort aan stageplaatsen. Dit tekort is nog steeds gaande. Daarom wordt ondanks het zorgwekkende tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen, de numerus fixus niet opgeheven. Dit meldt Nursing.

Komend schooljaar zal de numerus fixus in ieder geval nog gehandhaafd blijven. “Je begrijpt dat het een dilemma is. We zien natuurlijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met het werkveld voldoende verpleegkundigen te blijven opleiden, want het tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen is groot”, zegt Caroline van Mierlo van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV). Toch vindt de organisatie het niet verantwoord om zomaar studenten toe te laten. Met de numerus fixus willen ze waarborgen dat de studenten kwalitatief goede stageplaatsen tot hun beschikking hebben en dat er voldoende stageplaatsen zijn. LOOV is in gesprek met het werkveld en de brancheorganisaties om het vraagstuk samen op te lossen.

Vanaf schooljaar 2017-2018 vervalt de centrale loting. Wel kunnen onderwijsinstellingen studenten selecteren die een numerus fixus opleiding willen volgen. De kans dat de juiste student op de juiste plek komt wordt zo groter. De gevolgen van de nieuwe procedure worden door LOOV nog in kaart gebracht. “Alle hogescholen, en dus alle hbo-v's, gaan na hoe zij de nieuwe procedure gaan toepassen. Het is nog te vroeg om aan te geven wat het besluit van de hogescholen zal zijn”,aldus Van Mierlo. 

©Nationale Zorggids