Normal_thuiszorg_bejaarde_oudere

Medewerkers op de Veluwe van de failliete zorgorganisatie TSN komen woensdagmiddag, samen met de FNV, in actie tegen het onrecht dat hen en hun cliënten wordt aangedaan. Deze medewerkers uit Harderwijk, Nunspeet, Ermelo, Putten, Zeewolde en Oldebroek krijgen een nieuw contract aangeboden bij Thuiszorg van Oranje, maar verliezen daarbij al hun opgebouwde arbeidsvoorwaarden en -rechten. Ook verliezen zij hun cliënten. Dat meldt FNV. 

De medewerkers gaan actievoeren bij het hoofdkantoor van Thuiszorg van Oranje in Amersfoort. Daarna reizen ze af naar Zeewolde, om de verantwoordelijke wethouder aldaar hun ongenoegen kenbaar te maken.
Marian Beldsnijder van FNV Zorg & Welzijn legt uit: “Thuiszorg van Oranje biedt de medewerkers erg slechte arbeidsvoorwaarden. In eerste instantie een nul-urencontract, een lager salaris, de dienstjaren worden niet overgenomen en ze krijgen een contract voor bepaalde tijd. De contractvorm wordt afhankelijk van het aantal cliënten dat een medewerker heeft.” Veel medewerkers hebben daarom nog geen keuze gemaakt en willen betere arbeidsvoorwaarden afdwingen voordat ze ja zeggen. Inmiddels zijn hun cliënten wel al ondergebracht bij Thuiszorg van Oranje.

Ook de cliënten zijn zwaar gedupeerd. Zij verliezen hun vertrouwde hulp en hebben tot 1 augustus van dit jaar geen keuzevrijheid. Ze zijn dus voor een deel al ondergebracht bij Thuiszorg van Oranje zonder dat de eigen zorgmedewerker meegaat. De koppeltjes medewerker – cliënt zijn uit elkaar getrokken en de daarbij behorende belangrijke vertrouwensband is doorgesneden.

Gemeenten zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de cliënten hun vertrouwde thuiszorgmedewerker kunnen behouden en dat voor de thuiszorgers het werk en de arbeidsvoorwaarden intact blijven. Sinds de verschuiving van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten, gaan steeds meer thuiszorginstellingen failliet. En dat terwijl gemeenten wel geld voor de thuiszorg ontvangen. In december 2015 maakte de FNV afspraken met het kabinet en de VNG. Daarin is afgesproken dat er 300 miljoen euro structureel wordt uitgetrokken voor de thuiszorg. Desondanks hanteren veel gemeenten tarieven die te laag zijn om goede thuiszorg overeind te houden. Zolang deze neerwaartse spiraal niet wordt doorbroken, blijft de FNV samen met de zorgwerknemers in actie.

©Nationale Zorggids