Normal_copyright_stockfreeimages_chirurg_arts_operatie

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) die in een praktijk van medisch specialisten werken verdienen het meest. Ze laten de zzp'ers die elders werkzaam zijn ver achter zich. Er is hierbij gekeken naar het doorsnee ondernemersinkomen. Dat is het ondernemersinkomen waar de ene helft van de zzp'ers boven en de andere helft onder zit. Dat meldt CBS.

Het ondernemersinkomen omvat inkomen uit eigen onderneming, of loon directeuren, of overige inkomsten uit arbeid, of een combinatie hiervan. Voor zzp'ers die werkzaam zijn in een in praktijk van medisch specialisten kwam het ondernemersinkomen in 2014 uit op 150 duizend euro. Ook andere bedrijfstakken in de gezondheidszorg staan hoog in de top tien van doorsnee ondernemersinkomen, zoals apotheken en tandarts- en huisartspraktijken. Alleen zzp'ers voor wie het ondernemersinkomen de voornaamste inkomensbron is zijn meegenomen in de analyse. Personen die bijverdienen als zelfstandige zonder personeel zijn niet meegerekend.

De medische praktijken en dagbehandelcentra kennen een grote diversiteit. Onder meer abortusklinieken, oncologische en radiotherapeutische instituten, privéklinieken, centra voor haartransplantatie, en praktijken voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg vallen onder deze bedrijfstak.

Binnen de gezondheids- en welzijnszorg zijn de meeste zzp'ers werkzaam in praktijken van paramedici. In 2014 ging het om 24 duizend personen met een doorsnee ondernemersinkomen van 23 duizend euro. De laagste inkomens waren te vinden in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (16 duizend euro in doorsnee voor 5,3 duizend zzp'ers) en de ambulante jeugdzorg en welzijnswerk (21 duizend euro in doorsnee voor 2,1 duizend zzp'ers).

De zzp'ers in praktijken van medisch specialisten (uitgezonderd de tandheelkundepraktijken) hebben een lager ondernemersinkomen dan de zelfstandigen met personeel (zmp'ers) in deze branche. Zij verdienden in 2014 6 procent minder dan hun collega zmp'ers. De zzp'er werkzaam in praktijken van medisch specialisten is er in inkomen wel op achteruit gegaan. In 2014 viel zijn doorsnee ondernemersinkomen 11 procent lager uit dan het jaar daarvoor. 

©Nationale Zorggids