Logo_daelzicht

De Raad van Bestuur van zorginstelling Daelzicht uit Heel (Limburg) heeft aangegeven op te stappen. Dit heeft het bestuur gedaan onder druk van de vele misstanden binnen de zorginstelling. Misstanden die naar voren zijn gekomen uit een onderzoek van FNV Zorg & Welzijn. Dit meldt de vakbond op haar website.

Dit onderzoek is samen met de vakbondsgroep FNV gehouden onder al het personeel van deze zorginstelling. De Ondernemingsraad en een hoop medewerkers hadden hun vertrouwen in het bestuur al eerder opgezegd. Het managementteam kwam later ook tot deze conclusie. Karim Skalli van FNV Zorg & Welzijn zegt hierover: “De OR, medewerkers en het managementteam zagen de Raad van Bestuur de misstanden niet oplossen. We starten nu een grootschalig onderzoek met als doel de vele problemen voor de werknemers en cliënten op te lossen, zodat er ook eindelijk een sociaal beleid binnen Daelzicht gaat komen”.

De afgelopen weken heeft FNV Zorg & Welzijn onderzoek gedaan naar misstanden binnen Daelzicht. De FNV startte dit onderzoek, omdat leden bij de vakbond aan de bel hadden getrokken. Over het onderzoek zegt Skalli: “Alle medewerkers van Daelzicht hebben de gelegenheid gehad om misstanden te melden. Dit heeft ertoe geleid dat we - in slechts vier weken tijd - rond de 450 meldingen van misstanden hebben gehad. Misstanden op het gebied van doorgeschoten flexwerk, verslechtering van de kwaliteit van zorg, meldingen over toename van geweld op de werkvloer en er bleek een duidelijk gebrek aan vertrouwen in de leiding.”

Dat veel werknemers de misstanden hebben durven melden en het besluit van de Raad van Bestuur om op te stappen, is volgens Skalli een belangrijke stap in de goede richting. “Wij zijn er nog niet. Wat betreft de vakbondsgroep FNV moet de onderste steen boven door op zeer korte termijn een grootschalig onderzoek te starten.”

© Nationale Zorggids