Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil weten hoe medisch specialisten denken over correct registreren en declareren. Correcte afhandeling hiervan is steeds belangrijker voor ziekenhuizen. Medisch specialisten spelen een belangrijke rol, want zij zijn de bron. Zonder correcte registratie zal de declaratie ook niet juist zijn. Daarbij zorgt een juiste registratie voor meer inzicht in de verleende zorg. Dat meldt de NZa. 

In het onderzoek, dat in opdracht van de NZa wordt uitgevoerd door het NIVEL, het iBMG en de Universiteit van Utrecht, wordt nagegaan hoe belangrijk correct registreren is voor medisch specialisten, hoe verantwoordelijk zij zich hiervoor voelen en op welke manier zij hierbij worden ondersteund door het ziekenhuis. Medisch specialisten kunnen door deelname hun mening geven over juist declareren en welke knelpunten zij hierbij ervaren.

De onderzoekers hebben inmiddels verkennende gesprekken gehad met stakeholders, diverse brancheorganisaties, zorgadministrateurs en medisch specialisten. De uitkomsten van deze gesprekken zijn in een vragenlijst gegoten. De deelnemende medisch specialisten ontvangen deze vragenlijst eind deze maand. 

©Nationale Zorggids