Logo_coop-logo-voor-zonder-coop-klein

Deze week keurde de Belastingdienst de tweede modelovereenkomst voor zzp’ers in de zorg goed, die van Coöperatie Dichtbij U.A./Thuiszorg Dichtbij en Duobus. De overeenkomst is de eerste goedgekeurde modelovereenkomst afkomstig van een thuiszorgorganisatie. Een geruststelling voor de zzp’ers in de zorg, omdat de DBA-wet al per 1 mei ingaat en er tot deze week nog geen overeenkomst was goedgekeurd die de zzp’er in de zorg veilig stelde. Dat meldt Coöperatie Dichtbij U.A./Thuiszorg Dichtbij.

De modelovereenkomst van de gezamenlijke organisaties neemt de belangen van de zzp’er als uitgangspunt. Een helder en werkbaar document die de verantwoordelijkheden vooral bij de zzp’er legt en de relatie tussen zzp’er, opdrachtgever en cliënt op de juiste wijze beschrijft. De zzp’er sluit een contractrelatie met de zorginstelling en wordt daardoor zelf verantwoordelijk voor goede zorg aan de cliënt en gezond ondernemerschap. De overeenkomst maakt dat de relatie tussen zzp’er en opdrachtgever gelijkwaardig is op het gebied van ondernemerschap.

De modelovereenkomst van Coöperatie Dichtbij/Thuiszorg Dichtbij en Duobus maakt een einde aan de langlopende discussie over wanneer een zzp’er voor een zorginstelling of bemiddelende partij zorg mag verlenen. Zzp’ers, zorginstellingen en bemiddelende partijen kunnen dus nét voor 1 mei weer rustig ademhalen, want de overeenkomst maakt het mogelijk zzp’ers veilig in te zetten.

Coöperatie Dichtbij, gevestigd in Groningen, is een samenwerkingsverband van zelfstandige zorgverleners en kleinschalige zorgaanbieders. Onder de noemer Thuiszorg Dichtbij bieden zij palliatieve terminale zorg thuis met zelfstandige verzorgenden en verpleegkundigen. De organisatie zet hun zorgopdrachten uit via het online platform Duobus. Zij bieden een applicatie die een match maakt tussen zzp’ers en opdrachtgevers. Een manier waarbij het ondernemerschap van zzp’ers in de zorg goed naar voren komt. Inmiddels is Duobus zo’n 2 jaar actief en is de modelovereenkomst in de applicatie verweven. De overeenkomst is speciaal ontworpen voor het systeem van Duobus. Per opdracht kan er een automatische overeenkomst gegenereerd worden met de juiste gegevens. Hoewel de overeenkomst is aangepast aan het systeem van Duobus, kan iedereen de modelovereenkomst gebruiken. De overeenkomst is binnenkort beschikbaar op de website van de Belastingdienst. 

©Nationale Zorggids