Normal_copyright_stockfreeimages_chirurg_arts_operatie

Door de toenemende stroom vluchtelingen die zich in Nederland settelen, hebben huisartsen het steeds moeilijker om de juiste zorg te verlenen aan deze groep patiënten. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft expertisecentrum Pharos in kaart laten brengen waar de knelpunten zitten tussen artsen en vluchtelingen. Dit meldt NOS.

Artsen, experts en zo'n tachtig vluchtelingen hebben gesproken met de onderzoekers van Pharos. Uit het onderzoek blijkt dat de zorg die zorgverleners kunnen leveren niet helemaal aansluit op de zorg die vluchtelingen nodig hebben. Zo zou er meer voorlichting moeten komen, hebben vluchtelingen meer informatie nodig over het Nederlandse zorgsysteem en willen vluchtelingen zelf meer betrokken worden bij de zorg.

Ook is het volgens de onderzoekers van belang om meer tolken in te zetten in  huisartsenpraktijken. De vergoeding voor zo'n tolk werd in 2012 afgeschaft en sinds die tijd zijn bijna geen tolken meer ingezet om bij het gesprek tussen de arts en vluchteling aanwezig te zijn. De overheid zou hiervoor een financiële regeling moeten treffen om er voor te zorgen dat er geen belangrijke informatie verloren gaat tussen patiënt en arts.

De informatie uit het rapport van expertisecentrum Pharos is volgens minister Schippers niet alleen nuttig voor zorgverleners zoals huisartsen, maar ook voor gemeenten. Eerder bleek al uit een ander onderzoek dat vluchtelingen beter gescreend moeten worden op infectieziekten zoals HIV, schurft en tuberculose. In 2015 steeg het aantal tuberculose-gevallen voor het eerst sinds jaren. Deze stijging zou komen doordat er meer vluchtelingen naar Nederland komen vanuit landen waar tuberculose heerst.

© Nationale Zorggids