Normal_renate

“Ik voel me speciaal betrokken bij mensen in kwetsbare situaties in de samenleving.” Dat zei Renate Richter (GroenLinks) tijdens de raadsvergadering van 10 mei. Daarin werd ze geïnstalleerd als wethouder zorg en WIJeindhoven van de gemeente Eindhoven. 

“Mensen die door omstandigheden tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben, verdienen speciale en persoonlijke aandacht. Hen in staat stellen om de regie over hun te laten behouden of te laten hervinden, geldt als één van mijn belangrijkste drijfveren. Daarbij staat niet de beperking centraal, maar wat mensen wel kunnen”, aldus Richters.
 
Fractievoorzitter
Renate Richters (41) is de opvolger van Lenie Scholten. Richters studeerde Maatschappijgeschiedenis in Rotterdam. Bijna 15 jaar geleden wordt ze lid van GroenLinks. Spoedig daarna gaat ze actief binnen de partij aan de slag als fractiemedewerker en commissielid. In 2008 treedt Richters toe tot de gemeenteraad; twee jaar later wordt ze fractievoorzitter.
 
Decentralisatie
De afgelopen jaren werkt Renate in verschillende functies bij de gemeente Oisterwijk. Ze houdt zich onder andere bezig met beleid voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers, en beleidsvorming en implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) waaronder de decentralisatie van taken uit de voormalige AWBZ.
 
Over haar overstap van fractievoorzitter naar wethouder, zegt Richters: “De afgelopen jaren heb ik als ambtenaar, fractievoorzitter en onderhandelaar bij de totstandkoming van de coalitieakkoorden in 2010 en 2014, de ideale reeks aan ervaringen opgedaan in aanloop naar het wethouderschap. Ik heb er enorm veel zin in!”
 
Portefeuille
De portefeuille van Renate Richters beslaat zorg en WIJeindhoven, Armoedebeleid, Dierenwelzijn, Ombudsfunctie, Bezwaar en beroep.