Logo_fnv_logo

Welzijnswerkers zagen het afgelopen jaar steeds meer daklozen en verslaafden op straat, onrust in de wijken en ouderen die vereenzaamden. Dit zijn enkele voorbeelden van de gevolgen van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, dat vaak gepaard gaat met bezuinigingen. Per 1 januari 2015 zijn veel taken en verantwoordelijkheden van het welzijnswerk overgedragen aan gemeenten. Dat meldt FNV.

In opdracht van FNV Zorg & Welzijn onderzocht Totta Research de ervaringen van 674 welzijnswerkers een jaar na dato. “Uit het onderzoek blijkt dat tijdelijke contracten niet worden verlengd en vrijwillig vertrokken collega’s niet worden vervangen’, zegt Daniëlle Wiek, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Hierdoor nemen de werkdruk en administratieve taken flink toe bij de werknemers die wel bleven. Het gevolg is dat kwetsbare kinderen en volwassenen die professionele hulp nodig hebben, langer moeten wachten voordat ze geholpen worden en vaak korter hulp krijgen dan nodig is.’

Vooral werknemers in de maatschappelijke opvang zien de gevolgen van de keuzes die gemeenten maken voor de maatschappij. Wiek: “Een veelgehoord probleem is dat gemeenten de zorgbehoeften laag inschatten omdat dat goedkoper is. Hierdoor worden er minder of onjuiste indicaties afgegeven en ontstaan schrijnende leefsituaties. Steeds meer kwetsbare mensen vallen tussen wal en schip. Verslaafden, dak- en thuislozen en mensen met een licht verstandelijke beperking zwerven langer op straat rond en belanden sneller in de criminaliteit. Jongeren verlaten school eerder en steeds meer ouderen vereenzamen. Door het tekort aan personeel krijgen deze cliënten minder begeleiding, terwijl meer juist noodzakelijk is.”

Maandag 6 juni is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Dankzij de resultaten van het onderzoek is onder meer afgesproken dat werkgevers en werknemers samen aan de slag gaan om de hoge werkdruk aan te pakken.

©Nationale Zorggids