Normal_dokter__arts__stethoscoop

Alleen in het geval van concrete dreiging mag een Nederlandse arts zijn beroepsgeheim schenden. Artsenfederatie KNMG stelt in de nieuwe richtlijn dat artsen niet verplicht moeten worden een melding te doen als ze vermoeden dat iemand plannen heeft voor een aanslag of ander misdrijf. Dat meldt de KNMG.

Hiermee reageert de KNMG op de plannen van de Duitse partij CDU die een wettelijke meldplicht voor artsen wil invoeren. De artsenfederatie vindt een aankondiging dat iemand wil afreizen naar het buitenland om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie geen reden om het beroepsgeheim te schenden. Dreigend gevaar is niet concreet genoeg. Naast het feit dat het beroepsgeheim van een arts zeer belangrijk is, wordt de arts een verlengstuk van justitie indien de regels dusdanig worden versoepeld.

“De wetenschap dat artsen vertrouwelijk omgaan met de patiënteninformatie is de ultieme waarborg dat mensen, met bijvoorbeeld psychische problemen, zich vrij voelen zich tot een arts te wenden”, aldus de federatie. Patiënten moeten alles met een arts kunnen bespreken, dus ook eventuele (begane) strafbare feiten. Het beroepsgeheim is er volgens de KNMG voor het algemeen en het individuele belang van de patiënt. Het juist gevaarlijk als een patiënt zich niet meer vrij voelt om alles te bespreken.

In Nederland is er voor een aantal gevallen een meldplicht ingesteld voor artsen, waaronder voor infectieziekten, euthanasie, overlijden of gedwongen opnames. Vreemd gedrag bij een patiënt stelt artsen vaak voor het dilemma: melden of niet. De KNMG vindt het goed dat artsen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bereid zijn om hun beroepsgeheim te schenden. Maar doorbreken van het beroepsgeheim mag nooit. Als er eventueel in de toekomst gevaar dreigt, mag dat slechts onder voorwaarden, ook bij angst voor een mogelijke aanslag voor een patiënt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids