Normal_radboud_umc_logo__2_

Er is nog te weinig bekend over de gevolgen die mantelzorgers ondervinden als ze ernstig zieke of chronisch beperkte familieleden of kennissen verzorgen. Het Radboudumc, de Radboud Universiteit en de gemeente Nijmegen willen in afstemming met het ministerie van VWS daarom een leerstoel Mantelzorg instellen. Minster Schippers deed eerder deze week de oproep voor een leerstoel Mantelzorg in het kader van de Wereld Alzheimer Week. Dat meldt Radboudumc. 

Vergrijzing en een toenemende verschuiving van zorg in het ziekenhuis naar thuis spelen een steeds grotere rol in de samenleving. Dit heeft directe gevolgen voor patiënten en hun mantelzorgers, maar ook werkgevers, werknemers en zorginstellingen krijgen te maken met de effecten. Met de leerstoel Mantelzorg wil Nijmegen het brede spectrum van factoren die daarbij een rol spelen beter in beeld brengen en actief onderzoeken hoe dat beter kan. De leerstoel kan zo een bijdrage leveren aan een duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers in de toekomst.

Binnen de regio Nijmegen is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor mantelzorg. Cathy van Beek, bestuurslid van het Radboudumc en verantwoordelijk voor patientenzorg: “Het Radboudumc geeft graag gehoor aan de oproep van minister Schippers om een leerstoel Mantelzorg in te stellen. Waar wij de patiënt zien als onze partner, is de mantelzorger dat in toenemende mate ook. Om thuis voor onze patiënt de juiste zorg en soms ook behandeling te kunnen geven, moet er aan diverse voorwaarden voldaan zijn. Denk aan tijd, voorlichting, educatie, het behouden van een goed evenwicht tussen alle extra inspanning en de nodige ontspanning.”

De stad Nijmegen geeft mantelzorgers een financieel steuntje in de rug met het zogenaamde mantelzorgcompliment. Daarnaast financiert de gemeente het coördinatiepunt mantelzorg ondersteuning, waar mantelzorgers met hulpvragen terecht kunnen en trainingen kunnen volgen. Bert Frings, wethouder zorg Nijmegen: “Mantelzorgers zijn er in veel gedaanten. Deze leerstoel geeft ons inzicht in wat de mantelzorgers echt nodig hebben.”

Het Radboudumc en het gemeentebestuur van Nijmegen zijn van meningdat het goed is om ook de sociaal psychische gevolgen en de fysieke en financiële belastbaarheid van mantelzorgers wetenschappelijk te onderzoeken.

Door: Redactie Nationale Zorggids