Normal_zorg_studie_leerling_verpleging_verpleegkundige_student

Het is maar de vraag of er voldoende draagvlak is voor de bezettingsnorm in de zorg. Leden van brancheorganisatie ActiZ hebben tegen de leidraad gestemd, waarin wordt vastgelegd hoeveel personeelsleden op ieder moment aanwezig moeten zijn in verpleeghuizen. Het kwaliteitskader verpleeghuizen kon echter wel op steun van de leden rekenen. Dit meldt Zorgvisie. 

De bezettingsnorm is al langere tijd onderwerp van gesprek. Het is een wens van de Tweede Kamer dat middels een bezettingsnorm de kwaliteit van de verpleegzorg omhoog gaat. Een goede personeelsbezetting is volgens de Kamer noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen. Daaronder valt personeel met de juiste competenties, opleiding en personeel dat passend is bij de zorgzwaarte van de cliënten.

Verpleeghuisbestuurders zijn echter bang dat zij niet voldoende geld van het Zorgkantoor krijgen om die bezetting daadwerkelijk op te schroeven. Ook is men bang voor een hele reeks afvinklijstjes, wat ten koste kan gaan van de daadwerkelijke zorg aan ouderen.

Hoewel er veel te doen is om de bezettingsnorm, staat niet precies vast wat de norm inhoudt. De sector moet zelf bepalen wat een goede bezetting is. Ook is de leidraad slechts richtinggevend. ActiZ vindt ook dat zorgaanbieders zelf moeten kunnen beslissen hoe de mix van zorgpersoneel er uit moet gaan zien.

De deadline voor de leidraad ligt op 1 oktober. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid heeft gezegd dat het Zorginstituut Nederland (ZIN) de regie over zal nemen als de sector er voor die tijd zelf niet uitkomt. ActiZ en andere belangenorganisaties zijn op dit moment nog aan het onderhandelen over zowel de leidraad voor de bezettingsnorm als het Kwaliteitskader verpleeghuizen.

Door: Redactie Nationale Zorggids