Normal_verpleegkundige_ziekenhuis

In een rapport van het Capaciteitsorgaan, dat adviseert aan het ministerie van Volksgezondheid, wordt gewaarschuwd voor het tekort aan onder andere gespecialiseerd verpleegkundigen, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Als er niet wordt ingegrepen, zal het tekort aan gespecialiseerd medisch personeel alleen maar toenemen. Dat meldt NOS.

Het adviesorgaan dat berekent hoeveel medisch personeel er in de toekomst nodig is, wijt het tekort aan het budget voor opleidingen. Er wordt te weinig geld in gestoken, terwijl het budget er wel is. Bovendien is er steeds minder interesse voor de beroepen. Volgens het Capaciteitsorgaan moet de instroom van verpleegkundigen naar de opleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige met ongeveer 70 procent omhoog.

Bij de medisch ondersteunende beroepen, zoals anesthesiemedewerkers, radiolaboranten of OK-assistenten is een groei van 158 procent nodig. De opleidingen voor de beroepen waar nu een nijpend tekort dreigt te ontstaan, vinden plaats in de ziekenhuizen. Zij hebben er de afgelopen jaren nauwelijks geld aan uitgegeven. En omdat minder medewerkers zich aanmeldden voor de opleidingen is het tekort nog groter geworden.

Volgens het rapport is er voldoende geld om de problemen aan te pakken. Het Fonds Ziekenhuisopleidingen van het ministerie van Volksgezondheid stelt jaarlijks 100 tot 150 miljoen euro beschikbaar voor ziekenhuisopleidingen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil dat het voor ziekenhuis gemakkelijker gemaakt wordt om mensen op te leiden. Door verpleegkundigen op te leiden voor een andere functie zorgt vaak voor een tekort ergens anders. Dat moet opgelost worden.

Door: Redactie Nationale Zorggids