Normal_balans_factuur_rekening

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs laten onderzoeken hoe medisch specialisten staan tegenover correct registeren en declareren van zorg. Uit het onderzoek van NIVEL, het iBMG en de Universiteit Utrecht blijkt dat specialisten belang hechten aan correct registeren. Ze voelen zich er dan ook verantwoordelijk voer. Enkele verbeterpunten hieromtrent zijn voorlichting, de ondersteuning van het ziekenhuis en de bruikbaarheid van het dbc-systeem. Dat meldt de NZa.

De conclusies uit het onderzoek vindt de NZa een belangrijk gegeven, omdat de medisch specialist de schakel is in het registratie- en declaratieproces. Met de verbeterpunten van de specialisten moet iets gedaan worden, zegt de zorgautoriteit. Zo zijn er al enkele dingen opgezet die kunnen bijdragen aan betere registratie en declaratie. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) ontwikkelde een gedragscode en registratiewijzer. Ook richtte de federatie de werkgroep ‘correct registeren op’. Tevens zijn er trainingen voor ziekenhuismedewerkers, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De rol van de NZa is ook ondersteunend. Zo zal het presentaties verzorgen voor wetenschappelijk verenigingen, waarna zij vervolgens dilemma’s en knelpunten kunnen bespreken met medisch specialisten. Begin volgend jaar reist de NZa door het land om regionale themabijeenkomsten bij te wonen. Daar zal het samen met bestuurders, zorgadministrateurs en specialisten beoordelen wat er verbeterd kan worden op het gebied van opleidingen en cursussen, maar ook op het gebied van ICT en de professionalisering van de zorgadministratie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids