Normal_tandarts_mondzorg

Op basis van "misleidende en onjuiste informatie" roept de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) mondzorgpatiënten op een online petitie te tekenen genaamd 'Blijf af van mijn tandarts'. NVM-mondhygiënisten vindt dat patiënten recht hebben op eerlijke informatie en vraagt kritisch te zijn bij het lezen van de petitie. Dat meldt NVM-mondhygiënisten, de beroepsorganisatie voor mondhygiënisten. 

Na de aankondiging van minister Schippers in juni 2016 om de zelfstandigheid van de mondhygiënist te vergroten, brak grote onrust uit onder tandartsen en ontstond veel discussie. In de recentelijk uitgebrachte petitie stelt de ANT dat door een dreigend tekort van tandartsen de keuzevrijheid van de patiënt verdwijnt, de kwaliteit van de mondzorg afneemt en kosten van mondzorg voor de patiënt hoger worden. Een petitie tekenen op grond van deze onjuiste argumenten vindt NVM-mondhygiënisten onterecht. 

De Tweede Kamer heeft afgelopen week het amendement voor het verruimen van opleidingsplaatsen voor tandartsen verworpen. Minister Schippers wil inzetten op een andere verdeling van de mondzorg: de juiste zorgverlener op de juiste plaats. Van het wegbezuinigen van tandartsen is geen sprake, wel van efficiënte en effectieve zorg en meer aandacht voor preventie. Om te bepalen of er voldoende mondzorgverleners worden opgeleid, moet de zorgvraag van de patiënt centraal staan. De zorgvraag bepaalt immers welke zorgverleners voor welke zorg nodig zijn.

Van het verdwijnen van de keuzevrijheid van de patiënt is geen sprake. Iedere patiënt in Nederland heeft keuzevrijheid wat betreft zijn zorgverlener, dus ook in de mondzorg, anders dan de petitie doet suggereren. De patiënt bepaalt zelf of hij of zij naar de tandarts of naar de mondhygiënist gaat voor mondzorg. NVM-mondhygiënisten stimuleert daarbij te allen tijde goede samenwerking en afstemming tussen mondhygiënist en tandarts voor optimale mondzorg.

De mondhygiënist is door de hbo-opleiding toegerust om preventieve mondzorg te verlenen. Onder preventieve mondzorg valt onder andere gebitscontrole, preventie en behandeling van beginnende gaatjes en tandvleesproblemen. Het boren en vullen van nieuwe gaatjes, het geven van verdoving en het maken van röntgenfoto's zijn daarbij handelingen die al jaren zelfstandig door de mondhygiënist worden uitgevoerd. Meer preventie voorkomt ernstige gebits- en gezondheidsproblemen. Uiteindelijk betekent dit minder behandelingen door de tandarts en daarmee lagere kosten voor de patiënt, aldus NVM- mondhygiënisten.

Door: Redactie Nationale Zorggids