Normal_copyright_stockfreeimages_dokter_huisarts

Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht, het VU-Medisch Centrum en vier regionale zorgorganisaties gaan de komende twee jaar actieonderzoek doen naar de inzet van geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid in de zorg. Het gaat om zorgprofessionals die zelf een verleden hebben met verslaving, een beperking of psychische aandoening. Hun inzet kan de zorg verbeteren en het stigma verminderen, zo stellen de deelnemers. Dit meldt Christelijke Hogeschool Windesheim.

MEE IJsseloevers, Trajectum, GGNet en de RIBW Groep Overijssel werken mee aan het actieonderzoek en geven hun medewerkers de gelegenheid om hun ervaringsdeskundigheid vorm te geven en professioneel te benutten. De overtuiging dat ervaringsdeskundigen een bijzondere bijdrage leveren aan hulpverlening in het veld van zorg en welzijn, wordt breed gedragen. Ervaringsdeskundigen zijn vaak creatief in het bedenken van oplossingen, kunnen vanuit eigen ervaring bemoedigen en zijn in staat het stigma te verminderen dat participatie kan blokkeren. Veel zorgorganisaties moeten nog wennen aan het idee dat ook zorgprofessionals ervaringsdeskundig kunnen zijn.

Projectleider Alie Weerman, onderzoeker bij het lectoraat Verslaving van Windesheim, toonde eerder aan dat de inzet van geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid een belangrijke innovatie van de beroepspraktijk kan betekenen. Dit onderzoek krijgt nu een vervolg in de vier grote zorgorganisaties. Hiervoor is subsidie via een RAAK-publiek toegekend en daarnaast investeren de organisaties ook zelf.

Dit project levert naast praktijkverbetering ook producten op voor zorg en onderwijs: handleidingen voor zorgprofessionals-ervaringsdeskundigen, kennis over duurzame positionering en tot slot een verzameling inspirerende, gevalideerde voorbeelden van bijdragen van ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening. Ervaringsdeskundigen leggen soms contact, geven hoop en bemoedigen soms op manieren die niet altijd verbaal zijn te uiten. Daarbij kan soms ook beeldmateriaal ingezet worden, wat ook in dit project zal gebeuren.

Door: Redactie Nationale Zorggids