Normal_bejaarde_en_verzorger

Hoewel Patiëntenfederatie Nederland het nieuwste Kwaliteitskader Verpleegzorg van Zorginstituut Nederland een stap in de goede richting noemt, vindt de organisatie dat er nog onvoldoende garanties voor betere verpleegzorg in staan. De patiëntenfederatie vindt vooral dat er meer aandacht moet worden besteed aan de cliënt en zijn naasten, immers daar gaat het in de verpleegzorg om. Dat meldt Patiëntenfederatie Nederland.

De patiëntenfederatie is blij dat er in Nederland de wil is om de verpleegzorg te verbeteren middels een Kwaliteitskader. Maar het kader zou beter zijn als het Zorginstituut er enkele punten aan toevoegt. Zo pleit de federatie voor het regelmatig vragen aan cliënten hoe ze het vinden om in een verpleeghuis te wonen. Informatie die daaruit voortkomt moet bovendien voor iedereen terug te vinden zijn op ZorgkaartNederland. Door het personeel in gesprek te laten blijven met de cliënt, kan het zorgleefplan van de cliënt eventueel worden aangepast.

Ook vindt Patiëntenfederatie Nederland het belangrijk om toezicht te houden op het behalen van de gestelde leerdoelen. En moet de samenstelling van het personeel aansluiten op datgene wat de cliënt nodig heeft, daarbij gaat het bijvoorbeeld om culturele achtergronden of bepaalde ziektes. Tot slot vindt Patiëntenfederatie Nederland het belangrijk dat er evaluatiemomenten worden toegevoegd aan het kwaliteitskader. De belangenorganisatie hoopt dat het Zorginstituut de genoemde punten toevoegt aan het kader, om zo de zorg in verpleeghuizen te verbeteren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids