Normal_ouderenzorg345

Om de verpleeghuiszorg te verbeteren en altijd minimaal twee personeelsleden op een groep te hebben, zijn 70.000 nieuwe zorgmedewerkers nodig. Het plan van ‘vier ogen, vier handen’ maakt deel uit van het kwaliteitskader van het Zorginstituut Nederland. Ook Hugo Borst en Carin Gaemers spreken over het concept in hun manifest. Er is naast het nieuwe personeel ook 1,5 tot 2 miljard euro nodig om de bezetting van het Kwaliteitsplan te realiseren. Dit meldt brancheorganisatie Actiz.

Verpleeghuizen zijn de afgelopen jaren enorm veranderd en ouderen wonen langer thuis. Ouderen wonen gemiddeld één jaar in een verpleeghuis, voorheen was dat ruim twee jaar. Voor de zorgverlening betekent de snellere in- en uitstroom van cliënten meer tijd en aandacht voor het organiseren van passende zorg. Zorgorganisaties willen dit realiseren, maar als er wordt uitgegaan van ‘vier ogen-vier handen’, waarbij twee zorgmedewerkers gedurende 16 uur per dag aanwezig zijn op een groep van zes tot acht bewoners, dan vraagt dit om extra financiële middelen voor de beschikbaarheid van personeel met de juiste kwalificaties op de kortere en langere termijn.

ActiZ maakt hierbij de kanttekening dat het van belang is om de personele inzet optimaal af te stemmen op de lokale context. Deze is immers afhankelijk van de zorgbehoefte en specifieke kenmerken van de bewoners, waarbij onder andere de verblijfsduur, de zorgzwaarte en gedragsproblemen. ActiZ beschouwt dit ‘vier ogen, vier handen’ principe dan ook als referentiemiddel. 

Als er wordt uitgegaan van dit ‘vier ogen, vier handen’ principe met gekwalificeerd personeel, dan is er 1,5 tot 2 miljard euro aan extra budget nodig voor de verpleeghuiszorg. Dit leidt tot een extra personeelsbehoefte van 70.000 werknemers. Deze uitbreiding heeft betrekking op alle voorkomende functies in de verpleeghuiszorg. Een arbeidsmarktplan zou moeten helpen met het invullen van deze banen.

Door: Redactie Nationale Zorggids