Normal_ambulance_2

Geweldsincidenten tegen ambulancemedewerkers, agenten en brandweermensen zijn onacceptabel. Van een goede jaarwisseling kan pas worden gesproken als deze veilig verloopt voor het publiek én professionals. Dit schrijft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer over het eerste landelijk beeld van de jaarwisseling 2016-2017, zo meldt Rijksoverheid.

Het beeld laat zien dat er tijdens de jaarwisseling minder incidenten waren in vergelijking met een jaar eerder. Maar de hoeveelheid incidenten, al hoewel dalend, is onacceptabel. De ervaringen van ambulancepersoneel en andere hulpverleners tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn voor minister Van der Steur een extra motivatie om te bezien welke aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om het aantal incidenten verder terug te dringen.

Uit het op 6 januari door de politie opgestelde beeld blijkt dat afgelopen jaarwisseling minder incidenten waren ten opzichte van een jaar eerder: 10.016 in 2017 ten opzichte van 11.248 een jaar eerder. Wel is een stijgende vraag te zien van ambulancepersoneel en andere hulpverleners aan de politie voor assistentie om hun werk te kunnen doen: van 423 in 2016 naar 486 in 2017. Volgens de eerste inventarisatie heeft de politie 560 personen aangehouden en er zijn 344 personen aangeleverd bij het OM wegens een misdrijf dat verband hield met de jaarwisseling.

Evenals voorgaande jaren zullen in de loop van het voorjaar alle gegevens voorhanden zijn om een definitief beeld van de afgelopen jaarwisseling te kunnen schetsen. Dit betreft bijvoorbeeld aanvullende informatie van het OM, cijfers over in beslag genomen vuurwerk, vuurwerkletsel en schade, de wijze waarop de brandweer en de ambulancezorg hebben geopereerd en maatregelen die gemeenten hebben genomen. Minister Van der Steur zal de Tweede Kamer dan, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, hierover informeren.

Door: Redactie Nationale Zorggids