Normal_stethoscoop__computer__toetsenbord__informatie__medisch

Binnen de sector zorg en welzijn wordt mondjesmaat gebruikgemaakt van digitale zorg (e-health), maar het thema leeft wel. Dat blijkt uit een online peiling van PGGM&CO, de ledenorganisatie van PGGM, tijdens de nationale  2017. Ruim 30.000 mensen die werk(t)en in zorg en welzijn vulden een korte vragenlijst in, zo meldt PGGM. 

Van de 30.962 respondenten geeft 53 procent aan geen gebruik te maken van digitale zorg. 22 procent zegt digitale zorg als consument te gebruiken. Slechts 10 procent past digitale zorg toe in zijn of haar werk.

De meningen over digitale zorg zijn gematigd positief. Zo geeft 12 procent aan dat e-healthtoepassingen hen helpen bij het werk. 11 procent stelt dat zij als patiënt meer grip op hun situatie hebben dankzij de mogelijkheden van digitale zorg. En ruim 40 procent ervaart digitale zorg als prettig, mits het wordt gezien als aanvulling op de reguliere zorg. 28 procent geeft aan liever persoonlijk contact te hebben met de zorgverlener.

Het maken van afspraken of het aanvragen van (herhaal)recepten zijn verreweg het meest populair als mogelijke toepassing binnen de digitale zorg. Bijna 19.000 respondenten geven aan hier gebruik van te willen maken. Nog eens 15.000 stelt dat zij online inzicht in het medisch dossier zou willen hebben. Ook hulp op afstand, via beeldscherm, chat of WhatsApp, scoort met 26 procent relatief hoog. Daarnaast is er animo voor online meetinstrumenten en apps voor de smartphone.

Dat het onderwerp leeft, blijkt uit het feit dat ruim 3.000 respondenten een open reactie bij de vragenlijst geeft. Veel mensen maken zich zorgen of er wel voldoende ruimte blijft voor persoonlijke contact. Anderen vrezen dat digitale zorg een nog grotere tweedeling binnen de maatschappij veroorzaakt, omdat kwetsbare ouderen de ontwikkelingen niet meer bij kunnen benen. Daarnaast vragen veel mensen zich af in hoeverre persoonlijke gegevens zijn beveiligd en of de privacy wel voldoende blijft gewaarborgd.

Door: Redactie Nationale Zorggids