Normal_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

De zeven ervaringsdeskundigen die bij wijze van proef gaan meelopen met een inspecteur van de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) hebben hiervoor de eed of belofte afgelegd. Zij gaan samen met de inspecteurs op bezoek bij verpleegzorginstellingen. Dat meldt IGZ.

De ervaringsdeskundigen krijgen nu eerst twee trainingsdagen. Daarna brengen ze ieder vijf of zes inspectiebezoeken aan verpleeghuizen. Net zoals inspecteurs werken ze in duo’s. De inspectieteams zullen dus uit vier personen bestaan. In totaal worden 20 bezoeken afgelegd.

Tijdens de bezoeken observeren de ervaringsdeskundigen de woonomgeving. Ook praten ze met de bewoners. Na elk bezoek delen zij met de inspecteurs wat ze gezien en gehoord hebben. De proef duurt tot de zomer. Daarna bekijkt de inspectie wat de gezamenlijke bezoeken hebben bijgedragen aan het toezicht. De Patiëntenfederatie Nederland heeft de ervaringsdeskundigen uit hun zorgpanel geworven en geselecteerd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids