Normal_hart_stethoscoop_cardiologie

De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) wil alle politieke partijen oproepen serieus te luisteren naar de noodkreet van gespecialiseerd cardiologieverpleegkundigen in Nederland. Onderzoek van de NVHVV wijst uit dat tekorten aan cardiologieverpleegkundigen in de hartcentra de spoedzorg nu nog niet gevaarlijk in de weg staan. Maar de tekorten hebben wel degelijk consequenties voor het verlenen van de geplande cardiologische behandelingen, interventies en de hartoperaties. Dit meldt de NVHVV.

Aanleiding voor het onderzoek is het gebrek aan inzicht bij de politiek over het ontstaan van de tekorten aan gespecialiseerd verpleegkundigen. Door een vergrijzend Nederland wordt er een groter appèl gedaan op de cardiologische en thorax chirurgische zorg. De toename aan hartpatiënten creëert extra werkdruk in de ziekenhuizen waar meer patiënten met minder gespecialiseerd personeel verpleegd moeten worden.

De leeftijdsopbouw van de teams kent een gap tussen twintigers en vijftigers. De leeftijdsgroepen daartussen zijn gering vertegenwoordigd binnen het beroep. De verpleegkundige van 50-plus heeft het zwaar door het hoge verloop en de geringe aanwas aan nieuwe collega’s die vast teamlid blijven. Het continu opleiden en het zien vertrekken van een pas opgeleide cardiologieverpleegkundige motiveert niet, aldus respondenten.

Bijna de helft van de respondenten is 40 jaar of ouder en werkt al vanaf 18 à 20-jarige leeftijd als verpleegkundige. Deze groep verpleegkundigen voorziet en ervaart problemen in het behalen van de 67 jaar in een fulltime dienstverband. Respondenten geven aan dat zij alle regelingen voor ouder wordende verpleegkundigen hebben zien verdwijnen gedurende de economische crisis. Helaas ziet de verpleegkundige van 55-plus zich genoodzaakt om minder uren te gaan werken, teneinde wel de pensioengerechtigde leeftijd te behalen.

Terugbrengen van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar, invoeren van de voorheen gehanteerde leeftijdsgebonden compensatieregelingen voor oudere medewerkers en verbetering van het salaris maken het beroep van cardiologieverpleegkundige aantrekkelijker. Verder moet volgens respondenten de verhoogde werkdruk aangepast worden door een normering die werkbaar is. De NVHVV onderschrijft deze snelle verbeteringen en ziet ‘boven formatief’ opleiden als een eenvoudige en toekomstbestendige oplossing.

Door: Redactie Nationale Zorggids