Normal_bloedonderzoek3454

Amsterdamse verloskundigen in de eerstelijnszorg noemen de NIP-test klantonvriendelijk. De test kan namelijk alleen worden uitgevoerd in het ziekenhuis, terwijl verloskundigenpraktijken dit ook zelf zouden kunnen doen. Dat meldt het Parool.

Dat de test alleen in het ziekenhuis beschikbaar is vinden de verloskundigen bovendien omslachtig. “Zwangeren worden in de studie eerst door hun eigen verloskundige geprikt voor het standaard bloedonderzoek. Vervolgens moeten ze naar een ziekenhuis om daar nog eens bloed af te laten nemen voor de NIPT. Zonde van de tijd en energie”, zegt verloskundige Marijke Sibie tegen het Parool.

De NIPT vindt vooralsnog alleen plaats in de laboratoria van de acht universitair medisch centra. Van de duizend bloedprikposten zijn er ongeveer 150 posten geselecteerd die bloed specifiek voor deze screening mogen afnemen.  Daar zijn volgens projectleider Erik Sistermans van het VUmc enkele redenen voor. Als er op iedere prikpost een testpakket moet komen te liggen, lopen de kosten uit de hand. Bovendien moeten de medewerkers op de prikpost getraind worden om het bloed af te nemen.

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) wil dat meer prikpunten de bevoegdheid krijgen om bloed af te nemen voor de NIP-test. “Wij willen graag dat vrouwen dicht bij huis terechtkunnen. Dus hebben we ons hard gemaakt dat de voorlichting, maar ook het prikken, bij de verloskundige gebeurt”, aldus Franka Cadée. De organisatie beseft echter wel dat deze wens op dit moment niet haalbaar is. Hopelijk verandert dat in de toekomst nog. De NIPT is vanaf 1 april 2017 toegankelijk voor alle vrouwen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids