Normal_man__zorgopleiding__verpleging__verpleegkundige__ziekenhuis__hulp__onderzoek

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de stelling dat meer personeel in de ouderenzorg leidt tot betere kwaliteit van zorg. Daarnaast werken er te weinig hbo-verpleegkundigen in verpleeghuizen om hun impact op de kwaliteit van de zorg objectief te kunnen vaststellen. Een en ander blijkt uit het proefschrift van Ramona Backhaus waarop zij onlangs promoveerde aan de Universiteit Maastricht, zo meldt de universiteit.

De kwaliteit van zorg in verpleeghuizen staat volop ter discussie. Doorgaans wordt er in de politiek en samenleving gepleit voor ‘meer handen aan het bed’. De aanname daarbij is dat meer of beter opgeleid personeel leidt tot betere kwaliteit van zorg. Op basis van het proefschrift van Backhaus blijkt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de stelling dat meer personeel ook leidt tot betere kwaliteit van zorg.

Een grootschalige studie onder 282 verpleeghuisafdelingen laat zien dat er op dit moment te weinig hbo-verpleegkundigen werkzaam zijn in verpleeghuizen om hun impact op de kwaliteit van zorg objectief te kunnen vaststellen. Wel blijkt dat hbo-verpleegkundigen beter kunnen fungeren als leiders op de werkvloer en daardoor eerder kunnen bijdragen aan een positief teamklimaat en het lerend vermogen van het verpleegteam.

In plaats van de aandacht te richten op de hoeveelheid medewerkers die actief zijn binnen een verpleeghuisafdeling, kan er dan ook beter worden gekeken naar wat de medewerkers doen. De inzet van hbo-verpleegkundigen puur voor het verrichten van voorbehouden handelingen doet geen recht aan hun specifieke competenties. Backhaus geeft aan dat zij beter kunnen worden ingezet als rolmodel en coach voor het team en voor de coördinatie van de zorg. Door goed na te denken over hun positionering kan het verpleeghuis een uitdagende werkplek voor hbo-verpleegkundigen worden.

Door: Redactie Nationale Zorggids