Normal_zwangerschap_ziekenbed_zuster_verpleegkundigen_zwanger_baby

Het werk van verloskundigen kan verbeterd worden door de zorg meer at te stemmen op de ervaring van de vrouw tijdens de bevalling. Tijdens de Nederlandse DELIVER-studie werd gekeken naar de relatie tussen de cliënt en zorggerelateerde factoren zoals de wijze van bevalling, mate van controle en postnatale depressie. Door de ervaringen van de vrouwen mee te laten wegen, kunnen verloskundigen hun werk nog beter afstemmen op de barende vrouwen. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Aan het onderzoek deden 2.377 vrouwen mee die zes weken na hun bevalling een vragenlijst hebben ingevuld. Daarin werd hen gevraagd naar hun ervaringen tijdens de bevalling, die zij met een cijfer konden beoordelen. Alle cijfers tot een zeven vallen onder de categorie ‘minder dan goed’, vanaf een 8 geldt het predicaat ‘goed tot best mogelijk’.

Van de ondervraagde vrouwen zeiden 194 dat zij de verloskundige zorg als minder dan goed hebben ervaren. Vrouwen die een ongeplande keizersnede moesten ondergaan, gaven gemiddeld een lager cijfer voor de zorg. Ook vrouwen die een verminderd gevoel van controle hadden tijdens de ontsluitingsfase waren minder tevreden over de zorg.

De resultaten zouden volgens de onderzoekers kunnen zorgen voor een verbetering van de zorg door verloskundigen. Door meer te luisteren naar de ervaringen van de vrouwen, kan beter worden ingespeeld op spanningen tijdens de bevalling. Er zou met name ingezet kunnen worden op de verhoging van het gevoel van controle tijdens het baren. Ook op vrouwen met een kunstverlossing of een keizersnede zou meer ingezet kunnen worden.

Door: Redactie Nationale Zorggids