Logo_fnv_logo

De FNV en overige zorgbonden hebben op 24 mei een onderhandelaarsakkoord gesloten met GGZ Nederland voor de ruim 80.000 werknemers in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Werknemers gaan er meer dan 4 procent op vooruit. Ook zijn er afspraken gemaakt over gezond roosteren en het aanpakken van de regel- en administratiedruk. De cao loopt van 1 maart 2017 tot 1 juli 2019. Dat meldt FNV. 

Door diverse ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) veranderen werktijden van medewerkers. Om te voorkomen dat werknemers veel belasting ervaren door zware diensten wordt een checklist ontwikkeld. Dijkman: “Aan de hand van die checklist kunnen roosteraars en medewerkers hun rooster toetsen op aspecten van gezondheid en duurzaamheid. Hiermee voorkom je dat werknemers ziek worden van hun werktijden. De werkgeverswens om de toeslagen ingrijpend te verlagen, hebben we van tafel kunnen vegen.”

De werknemers gaan er in totaal ruim 4 procent op vooruit. Ze krijgen een structurele loonsverhoging van 1,65 procent in 2017 en 1,88 procent in 2018. De eindejaarsuitkering komt daarmee op het niveau van een dertiende maand. Zowel in 2017 als in 2018 ontvangen werknemers eenmalig een uitkering van 0,25 procent. Ook is afgesproken dat de niet-uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren in de jaren 2013, 2014 en 2015 alsnog wordt gecompenseerd. Hierover liepen de afgelopen periode verschillende juridische claims.

Regeldruk heeft een negatieve invloed op de werkdruk en ondermijnt het werkplezier. Dijkman: “Er wordt binnen de ggz veel te veel tijd besteed aan administratieve taken. Per instelling wordt een plan van aanpak gemaakt om regel- en werkdruk te verlagen, zodat er meer tijd overblijft voor de zorgtaken.”

Doordat de ggz steeds meer veranderd, is er ook meer behoefte aan scholing bij de werknemers. Deze scholingsbehoefte gaat verder dan functiegerichte (bij)scholing. Het gaat over permanent leren gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers. In een meerjarig persoonlijk plan wordt de scholingsbehoefte geconcretiseerd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids