Normal_ouderenzorg__mantelzorg__oudere

Hogescholen en universiteiten houden onvoldoende rekening met studenten die tegelijkertijd mantelzorger zijn. Hierdoor lopen deze jonge mantelzorgers studievertraging op, of wisselen zij noodgedwongen van schooltype. Lector Community Care Rick Kwekkeboom van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) roept hogeronderwijs-instellingen bij de start van de Week van de Jonge Mantelzorger op om mantelzorgstudenten beter te faciliteren. Dit meldt HvA.

Rick Kwekkeboom, een expert op het gebied van mantelzorg, baseert haar uitspraken op een onderzoek onder jonge mantelzorgers dat zij op dit moment uitvoert onder studenten aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor haar onderzoek heeft Kwekkeboom dit studiejaar enquêtes afgenomen onder ruim 800 HvA-studenten, aangevuld met kwalitatief onderzoek. Uit een eerste analyse blijkt dat zes op de tien ondervraagden (60 procent) behoort tot de groep ‘actieve jonge mantelzorger’ en thuis als jonge mantelzorger daadwerkelijk zorgtaken verricht.
 
Uit de analyse valt verder op dat de groep jonge mantelzorgers mét zorgtaken aanmerkelijk vaker verzuimt op school. Van de studenten mét zorgtaken heeft 56 procent de laatste twee weken een les of schoolafspraak gemist, en heeft 37 procent zelfs meerdere malen in twee weken verzuimd. Onder de jonge mantelzorgers zónder zorgtaken is het percentage verzuim ‘slechts’ 22 procent en heeft ‘maar’ 12 procent meer dan één les gemist. 
 
Kwekkeboom heeft daarnaast aanvullende uitgebreide interviews gehouden met zestien jonge actieve mantelzorgers. Uit dit kwalitatieve onderzoek blijkt dat de combinatie zorg en studie in de meeste gevallen leidt tot aanzienlijke studievertraging. Slechts twee van de zestien geïnterviewde studenten hebben géén studievertraging opgelopen door de mantelzorg. De overige veertien studenten hebben als gevolg van de combinatie studie-mantelzorg een vertraging opgelopen van een half jaar tot twee jaar. Ook geven studenten aan over te stappen naar een ander onderwijstype (van universiteit naar hbo of zelfs mbo) doordat de zorg lastig te combineren is met studie. 
 
Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat de mantelzorgers behoefte hebben aan flexibele onderwijs- en tentamenregelingen, zoals meer herkansingsmogelijkheden, meer tijd voor opdrachten, soepelere aanwezigheidsplicht en soepelere tentamenregelingen. Kwekkeboom pleit er dan ook voor dat hogescholen en universiteiten meer rekening houden met deze groep studenten door hen, net als nu bij topsportstudenten, te koppelen aan een coach (bijvoorbeeld de studieloopbaanbegeleider) die hen helpt bij het flexibiliseren van hun studie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids