Normal_geld_medicijnen_medicatie

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is kritisch over de gewijzigde inschrijftarieven voor huisartsen met patiënten die ouder zijn dan 85 jaar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat vanaf 2018 hogere tarieven rekenen voor oudere patiënten en huisartsen die werken in achterstandswijken. Echter zou het geld dat hiervoor gebruikt wordt, volgens de LHV ten koste gaan van huisartsenpraktijken die jongere patiënten hebben. Dit meldt Skipr. 

“Wat de NZa niet vertelt is dat het extra geld voor de 85-plussers betaald wordt uit het huidige budget”, zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. Geld wordt zo afgenomen van andere doelgroepen. Dit heel nadelige gevolgen voor praktijken waarbij de meeste patiënten nog geen 85 jaar zijn, maar wel al kampen met meer gezondheidsproblemen. Vooral in achterstandswijken is daar sprake van. Hoewel er volgens de nieuwe herijking meer geld gaat naar huisartsen in achterstandswijken, geldt dat alleen als deze officieel als achterstandswijk erkend is. Dat is lang niet altijd het geval. “Een derde van de praktijken in de achterstandswijken gaat er door de herijking substantieel op achteruit.”

Het verhogen van de inschrijftarieven komt volgens de NZa omdat de zorgvraag van 85-plussers hoger is dan die van de gemiddelde patiënt. Door het hogere inschrijftarief worden huisartsen gecompenseerd voor de intensievere zorg die zij verlenen. “We gaan op een andere manier naar de bekostiging kijken, omdat we zien dat ‘one size fits all’ niet langer opgaat”, zegt Marian Kaljouw, voorzitter van de NZa. Ook komt er meer budget voor huisartsenposten.

Door: Redactie Nationale Zorggids