Normal_normal_hamer__stethoscoop__medisch_tuchtcollege

Een verpleegkundige die tijdens een motorrace aan het werk was, is door het medisch tuchtcollege berispt omdat hij een gewonde motorcoureur niet hielp. De coureur was gevallen en had daarbij ernstige brandwonden opgelopen. Vanwege een meningsverschil met twee EHBO-medewerkers nam de verpleegkundige afstand van de race. Het tuchtcollege verwijt het de verpleegkundige dat hij de gevallen coureur niet hielp of pijnstilling gaf. Dat was tenslotte de reden waarom hij daar als enige verpleegkundige aan het werk was. Dat meldt Nursing. 

De verpleegkundige noemt een meningsverschil met twee EHBO-medewerkers als reden voor zijn nalatigheid. “Ze werden erg persoonlijk en zeiden dat ik niet deskundig was”, zei de verpleegkundige tijdens de zitting. Hij nam daarop afstand van de EHBO-medewerkers. In plaats van in het midden van de racebaan (zoals afgesproken) ging hij bij het omroephokje staan. Daar hoorde hij dan ook dat een ongeval had plaatsgevonden. Op dat moment ondernam hij geen actie. Ook niet toen hij hoorde dat er een ambulance nodig was.

De medewerkers van de EHBO hadden met hem afgesproken dat zij eerst op een ongeval zouden reageren en de verpleegkundige waar nodig zouden inschakelen, vertelde de verpleegkundige. Hij zegt nooit een waarschuwing te hebben gehad en ondernam daarom geen actie. De verpleegkundige was de enige aanwezige verpleegkundige en was daarom verantwoordelijk voor alle medisch zorg, zegt het tuchtcollege. Omdat de man na een meningsverschil afstand nam van de EHBO-medewerkers, hadden zij ook niet de gelegenheid om met hem te overleggen. Bovendien had hij zelf een inschatting moeten maken van de situatie en dat kon vanaf zijn locatie niet.

De verpleegkundige had zelf iets aan de situatie moeten doen, in plaats van op een afstand te observeren en af te wachten. Het tuchtcollege besluit daarom de verpleegkundige te berispen. “Met een waarschuwing kan niet worden volstaan. Anderzijds is er onvoldoende aanleiding een zwaardere maatregel dan een berisping op te leggen”, zo is te lezen in het verslag van de rechtbank.

Door: Redactie Nationale Zorggids