Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

Het Roer Moet Om pakt in samenwerking met VvAA onzinnige regels in de zorg aan. De denktank (Ont)Regel de Zorg, die hen daar vanaf augustus 2017 bij helpt, brengt komende vier maanden de administratiedruk van de zorgverlener in kaart. De denktankleden spreken inmiddels verschillende zorgverleners en (andere) grote spelers in de zorg. Minister Schippers steunt de strijd tegen ‘administratiedruk en informatievracht’. Dat melden VvAA en Het Roer Moet Om. 

Verreweg de meeste zorgprofessionals geven aan te lijden onder de administratie- en registratiedruk, maar kunnen de exacte oorzaken vaak niet aangeven. (Ont)Regel de Zorg wil objectief inzicht krijgen in de hoeveelheid tijd die professionals hier aan kwijt zijn. En: voor wie voeren zij administratie uit en met welk doel; wordt de patiënt hier ook beter van?

De Denktank is één van de instrumenten om hier antwoord op te krijgen. Het onderzoek richt zich op medisch specialisten, verpleegkundigen in de eerste- en tweedelijn, apothekers, fysiotherapeuten en de geestelijke gezondheidszorg. Dit resulteert onder meer in zes ‘typische’ agenda’s die inzicht geven in de gemiddelde werkweek en het aandeel administratie. Ook doet de denktank voorstellen voor de inrichting van een systematiek die professionals helpt bij het bepalen of een administratieve handeling wel of niet noodzakelijk is. Tot slot schetsen zij een overkoepelend beeld van administratieve druk in de zorg.

De oprichting van de Denktank onderstreept de gedachte ‘van onderop’ een beweging en verandering in gang te zetten. De Denktank gaat het land in om zorgverleners te bevragen. Daarnaast heeft VvAA een peiling onder haar 120.000 leden uitgezet waarin zorgverleners uit alle beroepsgroepen gevraagd zijn voorbeelden aan te leveren. Ook voert zij talrijke gesprekken. Onder anderen Ab Klink (VGZ), Hans Schoo (Inspectie voor de Gezondheidszorg), Jan Benedictus (Patiëntenfederatie Nederland), Jan Kremer (Radboudumc) en Bas Leerink (Medisch Spectrum Twente) gingen al in gesprek met de denktank. Carina Hilders (Reinier de Graaf ziekenhuis) en Jos de Blok (Buurtzorg) volgen.

Door: Redactie Nationale Zorggids