Normal_operatie_chirurg_arts

De orthopedisch chirurg die in 2014 zijn collega opereerde die daar gezondheidsklachten aan overhield, is door het Regionaal Tuchtcollege voorwaardelijk geschorst. De chirurg uit Emmen werkt in de Ludmillenstiftkliniek, over de grens in Meppen. De patiënt, zelf een gepensioneerde orthopedisch chirurg, werd half verlamd, impotent en incontinent. Het tuchtcollege stelde dat er geen sprake is van een operatiefout door de chirurg maar wel had de nazorg beter gemoeten. Dit meldt Dagblad van het Noorden.

In juli klaagde de patiënt zijn behandelaar aan bij het Regionaal Tuchtcollege. Hij stelde op zoek te zijn geweest naar de best mogelijke orthopeed voor zijn operatie, en kwam uit bij zijn collega-chirurg die in Duitsland werkzaam is. Over en weer werden beschuldigingen geuit tijdens de zitting. Zo zou vooraf informatie zijn achtergehouden door de patiënt, terwijl deze het gebruik van een in Duitsland verboden injectiemiddel ziet als mogelijke bron van zijn klachten.

Het Regionaal Tuchtcollege oordeelde dat de chirurg geen te bewijzen fouten heeft gemaakt bij de operatie op zijn collega. Wel duurde de ingreep veel langer dan gebruikelijk is, maar dat zou volgens het college niets bewijzen. Wat de chirurg wel verweten wordt, is dat hij niet adequaat heeft gehandeld toen zijn patiënt klachten kreeg na de operatie. Hij had hem direct moeten onderzoeken en een eventuele MRI-scan moeten uitvoeren om de oorzaak van de verlamming te achterhalen.

De voorwaardelijke schorsing houdt in dat de orthopedisch chirurg zes maanden uit het BIG-register wordt geschrapt. Deze registratie is noodzakelijk om in Nederland in de gezondheidszorg te mogen werken. Voor zijn werkzaamheden in Duitsland heeft dit geen directe consequenties, hij kan daar zijn werk blijven uitvoeren. Als de man binnen twee jaar weer bestraft wordt, volgt een volledige schorsing.

Door: Redactie Nationale Zorggids